Program Wakaf

Masjid Universitas Paramadina(Madinat Al Umran)

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 400.000
Tersisa
Ikut Wakaf

Beasiswa Full S1 untuk 100 Santri Modern

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 0
Tersisa
Ikut Wakaf

Pembangunan Kampus Baru Tahap 1

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 150.000
Tersisa
Ikut Wakaf

Beasiswa Full S2 untuk Beasiswa MM 50 Takmir Masjid & Nazhir

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 100.000
Tersisa
Ikut Wakaf

Wakaf Center Building

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 100.000
Tersisa
Ikut Wakaf

RAHMA 1000 Bantuan Gizi dan Pendidikan Bagi Anak Jalanan

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 0
Tersisa
Ikut Wakaf

Bantuan Covid 500 Guru PAUD & Madrasah Honorer

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 0
Tersisa
Ikut Wakaf

Bantu Design 1000 UKM

Lembaga Wakaf Paramadina

Terkumpul Rp 0
Tersisa
Ikut Wakaf
Home
Program
Kabar Wakaf
Cari